Strafrecht

Advocaat Strafrecht Haarlem

De overheid stelt regels op waaraan u zich als burger dient te houden. Houdt u zich niet aan de regels, dan pleegt u een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het OM kan iemand die een strafbaar feit pleegt voor de rechter brengen. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstiger delicten.

Wanneer u door de politie of het openbaar ministerie als verdachte wordt aangemerkt komt er veel op u af. Dat geldt eens te meer wanneer u wordt aangehouden en vast komt te zitten. Een goede voorbereiding op een verhoor kan veel stress voorkomen. De juiste strategie in uw strafzaak kan van grote betekenis zijn in uw strafzaak.

De advocaten van Kensington Advocaten  stippelen een strategie uit in uw zaak en adviseren u gedegen over de stappen die er gezet gaan worden in uw verdediging. Die stappen worden met u besproken en er wordt regelmatig met u overleg gepleegd.

U wordt door onze advocaten bijgestaan in de volgende zaken:

      • diefstal/heling
      • witwassen/verduistering/belastingontduiking
      • ontnemeningszaken
      • hoger beroep
      • Beklag tegen beslag
      • opiumwetzaken
      • (huiselijk) geweldzaken
      • verkeersstrafzaken
      • rijden onder invloed
      • jeugdstrafzaken