Arbeidsrecht

Advocaat Arbeidsrecht Haarlem

Binnen het arbeidsrecht hebben de advocaten van Kensington Advocaten zich toegelegd op het ontslagrecht. Dus in de gevallen waar de arbeidsverhouding verstoord is geraakt, staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in beëindigingsprocedures bij de Kantonrechter en bij het UWV. Wij stellen tevens vaststellingsovereenkomsten op voor werkgevers en beoordelen vaststellingsovereenkomsten voor werknemers.

Ons motto is beter voorkomen dan genezen. Wij adviseren werknemers en werkgevers dan ook om ons in een vroegtijdig stadium te consulteren. In dat geval kunnen wij op de achtergrond nog advies uitbrengen.

Met u wordt het geschil dat u heeft met uw werkgever of werknemer besproken en worden uw doelstellingen vastgesteld en vervolgens nagestreefd.

Wij zullen indien dat vereist is korte slagen maken door het starten van een kort geding procedure. Dat kan nodig zijn indien het loon van de werknemer niet wordt betaald, of wanneer de werknemer op staande voet is ontslagen

Samen met u bepalen wij steeds de werkwijze en wordt bekeken of geprocedeerd gaat worden of dat een schikking meer in de rede ligt. Wij adviseren u derhalve op een transparante wijze.

Bent u op staande voet ontslagen of heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Is er bij UWV of de kantonrechter ontslag voor u aangevraagd? Wenst u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen? Neem dan direct contact op met Kensington Advocaten.

U bent in onze praktijk ook welkom indien u pro deo (toevoeging) bijstand wenst. In dat geval vragen wij voor u een toevoeging aan bij de Raad voor de rechtsbijstand en betaalt u aan ons de door de Raad vastgestelde eigen bijdrage.